Płatności

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przy odbiorze osobistym,

b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy. Na przelew oczekujemy do 3 dni roboczych, w przypadku braku płatności zamówienie jest anulowane,

c) płatność internetowa online – I moje. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest ING Bank Śląski S.A.,

d) płatność internetowa online – Płatności PayU. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.,

e) płatność za pobraniem.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w podpunkcie b), wpłaty za złożone Zamówienia należy dokonać na numer konta: 30 1050 1100 1000 0092 1098 9381 , w tytule wpisując numer Zamówienia. Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.